Βάσει της αρχής της κοινοτικής οδηγίας 2004/35/ΕΚ και του ελληνικού προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμόν 148/29.09.2009 ,ότι “ο ρυπαίνων πληρώνει” , προέκυψε η ανάγκη για διαμόρφωση πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη με σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ

ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΔΩ