Η σιγουριά αποτελεί βασικό κεφάλαιο της επιχείρησής σας.
Μπορεί να έχετε την ιδέα , την εξειδίκευση και το ανθρώπινο δυναμικό. Ο παράγοντας “σιγουριά” όμως είναι αυτός που θα καθορίσει την πορεία και το μέλλον της επιχείρησής σας.
Παρέχουμε καλύψεις που αφορούν :

  • Την ασφάλιση του κτιρίου και του περιεχομένου
  • Την αστική ευθύνη καθώς και οποιοδήποτε γεγονός διαταράσσει την λειτουργία της
  • Την ασφάλιση βιομηχανικών και εμπορικών κινδύνων , οικοδομές , πάγιο εξοπλισμό εργοστασίων και εμπορικών εγκαταστάσεων , αποθέματα εμπορευμάτων , προϊόντα και πρώτες ύλες , εργαλεία και περονοφόρα οχήματα.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ &
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΗΤΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ