Η θαλάσσια ασφάλιση καλύπτει την απώλεια ή ζημία πλοίων, φορτίου, τερματικών και κάθε μεταφορών
με την οποία μεταβιβάζεται αποκτάται ή διατηρείται το ακίνητο μεταξύ των σημείων προέλευσης και τελικού προορισμού

  • Ασφάλιση πλοίων Hull & Machinery
  • Ασφάλισης αστικής ευθύνης πλοιοκτήτη-P&L
  • Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων
  • Ασφάλιση σκαφών αναψυχής
  • Ασφάλιση νομικής προστασίας πλοιοκτήτη-FD&I
  • Ασφάλιση μεταφορών και αστικής ευθύνης μεταφορέα
  • Αστική ευθύνη λιμένων , μαρίνων , ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων και ναυτιλιακών επαγγελμάτων
  • Ασφάλιση πολέμου και πειρατείας

ΚΛΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ &
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΗΤΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ