Για εμάς το έργο σας είναι σημαντικό.
Γι’ αυτό και φροντίζουμε να το προστατεύουμε.

  • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών
  • Ασφάλιση Κατασκευής έργου
  • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Ασφάλιση Μηχανολογικού εξοπλισμού

ΚΛΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ &
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΗΤΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ